Meneer & Mevrouw Hoekstra

Privacy & cookies

Privacybeleid Meneer & Mevrouw Hoekstra
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Meneer & Mevrouw Hoekstra. U dient zich ervan bewust te zijn dat Meneer & Mevrouw Hoekstra niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Meneer & Mevrouw Hoekstra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Meneer & Mevrouw Hoekstra of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Meneer & Mevrouw Hoekstra of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Meneer & Mevrouw Hoekstra of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Uw rechten als betrokkene
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens wegen wij het belang van Meneer & Mevrouw Hoekstra als kledingzaak en het belang van u als betrokkene tegen elkaar af. We zullen uw gegevens altijd verwerken op een manier die de minste gevolgen voor uw privacy heeft. Ook zullen we altijd bekijken of de gegevens die we van u vastleggen in redelijke verhouding zijn tot het doel wat we ermee willen bereiken.

Als betrokkene hebt u volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bepaalde rechten. U hebt bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of (onder voorwaarden) te laten verwijderen. Ook kunt u een eerder gegeven toestemming intrekken.

Als betrokkene hebt u volgens de AVG de volgende rechten:
1. Recht op informatie
2. Recht van inzage
3. Recht op rectificatie
4. Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
5. Recht op beperking van de verwerking
6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
7. Recht van bezwaar

Wilt u bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens over u zijn vastgelegd of wilt u persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen? Stuur een mail naar: info@hoekstrastiens.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie.

Als u bij Meneer & Mevrouw Hoekstra een verzoek tot inzage in de verwerking van persoonsgegevens doet, moeten wij, conform de AVG, uw identiteit vaststellen om aan uw verzoek gehoor te kunnen geven en zullen wij vragen naar uw geldige identiteitsbewijs.

Wilt u weten welke persoonsgegevens over u zijn vastgelegd of wilt u persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen? Dan kunt u een mail met uw verzoek sturen naar: info@hoekstrastiens.nl. U krijgt binnen 4 weken een reactie.

Wilt u een eerder gegeven toestemming intrekken? Dan kunt u een mail met uw verzoek sturen naar: info@hoekstrastiens.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie.

Procedure Melden datalekken
Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden is Meneer & Mevrouw Hoekstra verplicht dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel van de meldplicht is om de schade voor betrokkenen als gevolg van een datalek zo minimaal mogelijk te houden.

Het gaat om situaties waarbij persoonsgegevens (mogelijk) zijn:
a) vernietigd of verloren
b) gewijzigd,
c) verstrekt of toegankelijk gemaakt.

Voorbeelden zijn:
a) Een hack waarbij persoonsgegevens worden ingezien door derden of gestolen worden of verloren gaan.
b) Er is een mailing verstuurd met de adressen in een “cc-veld”.
c) Verlies of diefstal van een USB-stick, laptop, Ipad of smartphone met daarop persoonsgegevens.
d) Er wordt mail verstuurd naar een verkeerd mailadres.
e) Er wordt post verstuurd naar een verkeerd postadres.
f) Verlies of diefstal van een geprinte lijst met persoonsgegevens.
g) Wachtwoorden om in te loggen zijn in handen van een derde gevallen, waardoor deze onbevoegd toegang heeft tot persoonsgegevens.

Meneer & Mevrouw Hoekstra heeft een Procedure Meldplicht Datalekken opgesteld, die gevolgd wordt bij een beveiligingsincident met persoonsgegevens.

Datalek melden? Stuur een mail naar: info@hoekstrastiens.nl.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Meneer & Mevrouw Hoekstra
Langebuorren 29
9051 BE Stiens

Tel. 058 – 257 20 05

E-mail: info@hoekstrastiens.nl

Bezoek onze webshop